Dr. Öğr. Üyesi TİMUR KAPROL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi TİMUR KAPROL

T: (0282) 250 2939

M tkaprol@nku.edu.tr

W tkaprol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Mimarlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİL. ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİMARLIK / MİMARİ TASARIM PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 1992-2000
Tez: (2000)
Yüksek Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİL. ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİMARLIK / MİMARİ TASARIM PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 1989-1992
Tez: (1992)
Lisans
Üniversite: YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1984-1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMARLIK
2016-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI / MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI
2007-2016
Öğr. Gör. Dr. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI / MIMARLIK BÖLÜMÜ / BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI
2001-2007
Öğr. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI / MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMARLIK TARİHİ ANABİLİM DALI
1996-2000
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLIK-MIMARLIK FAKÜLTESI / MİMARLIK BÖLÜMÜ / BİNA BILGISI ANABILIM DALI
1994-1996
İdari Görevler
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMARLIK TARİHİ ANABİLİMDALI BAŞK.
2015-2016
Edirne Araştırmaları Merkezi Müd. Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMARLIK TARİHİ ANABİLİMDALI
2008-2016
Anabilim Dalı Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ/ MİMARLIK TARIHI ANABILIM DALI
2007-2016
Bölüm Başkan Yardımcısı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2007-2011
Bölüm Başkan Yardımcısı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2004-2006
Anabilim Dalı Bşk. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜH.-MİMARLIK FAK / KORUMA-RESTORASYON ANABİLİM DALI
2002-2003
Anabilim Dalı Bşk. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK TARIHI ANABILIMDALI
1996-2000
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / İç Mimarlık
Mimari Tasarım
Mimarlık Tarihi
Evrensel ve Engelsiz Tasarım
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAPROL T., YETİ YETMEZLİĞİ FARKINDALILIĞININ MİMARLIK ÖĞRENCİSİNDE YARATILMASI ve MİMARİ TASARIMA GETİRİLERİ, International Refereed Journal Of Architecture and Design, pp. 1-20, 2017.
Özgün Makale avery index, doi, Erişim Linki
2. MÜLAYİM A., KAPROL T., İŞÇİ SINIFI İÇİN MODERN YAŞAMIN KODLARI ALPULLU ŞEKER FABRİKASI, Electronic Journal of Vocational Colleges-, pp. 25-32, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
3. MÜLAYİM A., KAPROL T., İŞÇİ SINIFI İÇİN MODERN YAŞAMIN KODLARI: ALPULLU ŞEKER FABRİKASI, Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs 2016, pp. 25-32, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAPROL T., AKANSEL S., Trakya Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet Karadeniz Teknoloji Yerleşkesi Fikir Projesi, Mimarlık ve Dekorasyon, cilt 274, ss. 80-84, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. KAPROL T., AKANSEL S., Trakya Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet Karadeniz Teknoloji Yerleşkesi Fikir Projesi, Mimarlık ve Dekorasyon, ss. 80-84, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., Dar mekan PerspektifindenÖzgün Sehpa ve Sandalye Tasarımları, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt 6, ss. 289-300, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., İç Mekan Örgütlenmesinde Esneklik ve Fonksiyonellik Kavramı Bağlamında Mekanın Değerlendirilmesi ve Düzenenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt 6, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
5. AKANSEL S., K. T., V. E., ’ Edirne Tarihi Saraçlar Caddesi Yayalaştırma Projesinin Kentsel Yaşama Katkıları, Mimarlık, ss. 49-52, 2011.
Özgün Makale
6. KAPROL T., Mimarlık Eğitiminde Çalıştayın Yeri, Mimarlık ve Dekorasyon, ss. 102, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. KAPROL T., M. B., Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Endüstriyel Mirası: Alpullu Şeker Fabrikası, mimarist, ss. 19-27, 2009.
Özgün Makale
8. KAPROL T., Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi, Mimarlık, ss. 31-32, 2006.
Özgün Makale
9. KAPROL T., I.Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Güney Marmara Mimarlık, ss. 37-41, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. KAPROL T., Kent Planlamalarının Hava Kirliliğine Etkileri, Güney Marmara Miamrlık, ss. 43-47, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. KAPROL T., Kongerden Vurgulamalar, XV.Yapı Yaşam Kongresinin Ardından, Güney Marmara Mimarlık, ss. 56-59, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. KAPROL T., Mimari Tasarımda Tarihi Çevre Kaygısı, Güney Marmara Mimarlık, ss. 46-53, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. KAPROL T., Dinler Mozaiği İçinde Antakya, Güney Marmara Mimarlık, ss. 32-38, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. KAPROL T., Kamil Koç Evi, Güney Marmara Mimarlık, ss. 2-5, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. KAPROL T., 1930-1950 arasında Bursa´da Mimari, UUMMFD, cilt 7, ss. 171-184, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. KAPROL T., Cumalıkızk 2007 Yaz Okulu, Güney Marmara Mimarlık Dergisi, ss. 10-12, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KAPROL T., DALGIÇ G., Enez’xxde Yaz Okulu, Batı Akdeniz MİMARLIK, ss. 25-29, 2010.
Özgün Makale
2. KAPROL T., Bursa da Cumhuriyet Sonrası Mimari Eserler, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 80.Yıl Özel Eki, ss. 15-17, 2003.
Özgün Makale
3. KAPROL T., Feriköy ve Kurtuluş (Ttavla) Bölgesinde Yer Alan Çok Katlı Kargir Konutlarda Art-Nouveau ve Neo-Klasizm Etkileri, (19.YYSONU-20.YY BAŞI), Galata Bülteni, ss. 19-21, 1993.
Özgün Makale
4. KAPROL T., Şişli de Büro-Çarşı Tasarımı, Tasarım Dergisi, ss. 91-92, 1989.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KAPROL T., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Postafter Republic Housing in the Edirne City Center, Yayın Yeri: CPI books Gmbh, Leck, Editör: Murat ÖZYAVUZ, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. Kaprol T., Developments in Science and Engineering, Bölüm: Buildings After Republic in Balıkesir City Center, Yayın Yeri: St.Kliment Ohdriski University Press, Sofia, Editör: Efe Recep ,Matchavariani Lia , Yaldir Abdulkadir ,Levai Laszlo , 2016.
Bilimsel Kitap
3. KAPROL T., Develpoments in Science and Engineering, Bölüm: Buildings After Republic in Balıkesir City Center, Yayın Yeri: ST.KLIMENT OHRİDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, Editör: Recep EFE, Lia MATCHAVARİA, Abdulkadir YALDIR, Laszlo LEVAİ, 2016.
Bilimsel Kitap
4. KAPROL T., UNESCO World Heritege in Turkey, Bölüm: SELIMIYE MOSQUE AND ITS SOCİAL COMPLEX, Yayın Yeri: Grafiker Ltd. Şti, Editör: Dr.Gaye Çulcuoğlu, Assoc.Prof.Dr.Yonca Erkan, Assist.Prof.Dr.Özlem Karakul, 2013.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Akansel S., D. G., K. T., Dönüşüm Konusunda Uygulamalı Bir Araştırma Galata Çalıştayı, Bölüm: ’Edirne Kenti Kaleiçi Bölgesi Soylulaştırma Önerisi, Yayın Yeri: Beykent Yayınları, Editör: Öymen Gür Ş, Kuyumcu Y, 2011.
Bilimsel Kitap
2. KAPROL T., Bursa Ansiklopedisi, Bölüm: Cumhuriyet Döneminde Konut Mimarisi, Yayın Yeri: Harman Ofset Basım San., Editör: AKKILIÇ Y, 2002.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., Evaluation and Reconfiguration Of The Space Within The Scope Of The Flexibility And Functionality Context In İnterior Space Organization, 4 nd Internayıonal Furnıture and Decoration Congress (19.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., Orıgınal Furniture Desıgns From A Narrow Space Perspectıve, 4 th Internatıonal Furnıture and Decoratıon Congress (19.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. KAPROL T., MAKET, MODEL VE İÇ MEKÂN PERSPEKTİFLERİNİN;TASARIM EĞİTİMİNE GETİRİLERİ, 2.Uluslararası Mühendislik- Mimarlık ve Tasarım Kongresi (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
4. KAPROL T., MİMARLIK EĞİTİMİNDE, MEKÂNIN RUHUNU OLUŞTURAN YER’İN,KENTSEL MORFOLOJİSİNİN VE MİMARİ TİPOLOJİSİNİN OKUNMASI, 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
5. KAPROL T., Modern Yaşamın Kodlarında Bursa´da Komşuluk Ali Haydar Apartmanı ve Yurtsever Apartmanı, X.Uluslararası Sinan Sempozyumu (27.04.2017-28.04.2017).
Tam metin bildiri
6. MERAL A., KAPROL T., POST DISASTER HOUSING PRODUCTION IN EDIRNE IN 20th CENTURY, ICOMOS International Scientific Symposium Post-Disaster Recontruction (26.10.2016-28.10.2016).
Özet bildiri
7. MERAL A. ., KAPROL T., POST DISASTER HOUSING PRODUCTION IN EDIRNE, IN 20th CENTURY, ICOMOS International Scientific Symposium Post-Disaster Recontruction (20.10.2016-).
Özet bildiri
8. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., CONCEPTS THAT SHAPED THE DESIGN OF TRANSFORMABLE FURNITURE, II. Uluslararası Mobilye Kongresi (13.10.2016-15.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., CONCEPTS THAT SHAPED THE DESIGN OF TRANSFORMABLE FURNITURE, II nd Furniture Congress (13.10.2016-15.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., HISTORICAL DEVELOPMENT OF FURNITURE IN THE CONTEXT OF NARROW RESTRICTION AND TRANSFORMATION CONCEPTS, II nd International Furniture Congress (13.10.2016-15.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ÖZÇELİK Ö. ., KAPROL T., HISTORICAL DEVELOPMENT OF FURNITURE IN THE CONTEXT OF NARROW, RESTRICTION AND TRANSFORMATION CONCEPTS , IInd INTERNATIONAL FURNITURE CONGRESS (13.10.2016-15.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. KAPROL T., Balıkesir Kent merkezinde İçel Apartmanı, do co mo mo Türkiye Çalışma Grubu´nun ´´Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XI.Poster Sunuşları (18.12.2015-19.12.2015).
Poster
13. KAPROL T., MİNEZ B., MERAL A., Saraçlar Caddesi 29.parsel, do co mo mo Türkiye Çalışma Grubu´nun Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları´´ (18.12.2015-19.12.2015).
Poster
14. ÖZÇELİK Ö., KAPROL T., EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAM GETİRİSİ SINIRLILIĞINDA İÇ MEKÂN MOBİLYALARI (1923-1950 DÖNEMİ), In door Furniture Limited by Ecomomic and Social Life Return (1923-1950 Perıod), 9.Uluslararası Sinan Sempozyumu (22.04.2015-23.04.2015).
Tam metin bildiri
15. MÜLAYİM A., KAPROL T., TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK VE SINIRLARIN KALDIRILMASI, Accessibility and Removing the Restrictions for the Wheelchair Disabled, 9.Uluslararası Sinan Sempozyumu (21.04.2015-22.04.2015).
Tam metin bildiri
16. KAPROL T., M. A., Modern Living Codes for the Labour: Alpullu Sugar Factory, CONFERENCE IN KAVALA 26.10.2013 MUNICIPAL TOBACCO WAREHOUSE (26.10.2013-28.10.2013).
Tam metin bildiri
17. ÇEKO B., K. T., Spatial Analysis of old Shehzade House in Prizren, East of West West of east İnternational Balcans conference (05.06.2013-08.06.2013).
Özet bildiri
18. KAPROL T., NINETEETH CENTURY STREET FOUNTAİNS AYVALIK SETTLEMENT, East of West West of east İnternational Balcans conference (05.06.2013-07.06.2013).
Özet bildiri
19. KAPROL T., ’Nineteenth Century Street Fountains in Ayvalık Settlement’’ 5-7 Haziran 2013, Prizren, East of West West of east İnternational Balcans conference (05.06.2013-07.06.2013).
Özet bildiri
20. UÇAR H., K. T., The place and importance of ‘’Buıldings for procudıng storıng and sellıng Olive Oil’, East of west West of east İnternational Balcans Conference (05.06.2013-07.06.2013).
Özet bildiri
21. uÇAR H., K. T., Rısk And Destructıon As The Result Of Tourısm And Urbanızatıon In Altınoluk Settlement, Yıldız Technical Universty-ICOMOS ICORP International Symposıum Cultural Heritage Protection in Times of Risk Challenges and Opportunities (15.11.2012-17.11.2012).
Poster
22. DALGIÇ G., A. S., K. T., Z. C., A. Ö. B., ‘’Mimari Tasarım Stüdyosunda Deneyim: Özneden Nesneye İz’’, VII.Uluslararası Sinan Sempozyumu (28.04.2011-29.04.2011).
Tam metin bildiri
23. KAPROL T., Çocuk Oyun Alanlarının Mimari Tasarımda İstenen Unsurların Edirne Kent Ölçeğinde İrdelenmesi, Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi Özet Kitabı (18.11.2009-20.11.2009).
Özet bildiri
24. AKANSEL S., K. T., V. E., G. İ., Sürüdürlebilir Kırsal Konut Planlamsında Kamu Üniveriste İşbirliği: Edirne Örneği, ULUSLARARASI EKOLOJİK MİMARLIK VE PLANLAMA SEMPOZYUMU (22.10.2009-25.10.2009).
Tam metin bildiri
25. AKANSEL S., K. T., V. E., Bir Osmanlı Başkenti Edirne´de Koruma ve Dönüşüm Çalışmaları İçinde Saraçlar Caddesi´nin Yaya Eksenine Dönüşümü, V.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMIU (02.04.2009-03.04.2009).
Tam metin bildiri
26. AKANSEL S., K. T., V. E., Bir Osmanlı Başkenti Edirne´de Tarihi Çekirdeğin Oluşumu ve Tasarım Dili, V.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU (02.04.2009-03.04.2009).
Tam metin bildiri
27. GENCER İ., K. T., Edirne Kaleiçi Bölgesinde Cumhuriyet Sonrası Konutun Tasarım Dili, V.ULUSLARARARSI SİNAN SAEMPOZYUMU (02.04.2009-03.04.2009).
Tam metin bildiri
28. GUNER Y., K., Edirne Tarihi Kent Merkezinde Yer Alan Tek Kubbeli Camiiler ve TarihiKent Dokusuna Etkileri, V.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU (02.04.2009-03.04.2009).
Tam metin bildiri
29. KAPROL T., A. S., Geçmiş ile Gelecek Arasında Köprü Olabilen Tarihi Alan ve Yapılardaki ´´Yeni´´ yi Tasarlama Anlayışı, V.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU (02.04.2009-03.04.2009).
Tam metin bildiri
30. KAPROL T., M. B., Cumhuriyet Sonrası Üskidar da İnşa Edilmiş Sivil Mimarlık Örneği Konut, ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU VI (06.11.2008-09.11.2008).
Tam metin bildiri
31. KAPROL T., M. B., V. E., Üsküdar da Marmaray Çalışmalarında Bulunan Arkeolojik Buluntuların Yaşama Katılımının Öneminin Bulgaristan´ın Sofya-Filibe Örnekleri ile İrdelenmesi, uLUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU (01.11.2007-05.11.2007).
Tam metin bildiri
32. KAPROL T., P. S., Mimari Mirasın Çağdaş Yaşama Katılımı: Cumalıkızık-Bursa, Kültür Parkuru: Antakya, 3.Uluslararası Sinan Sempozyumu (12.04.2007-14.04.2007).
Tam metin bildiri
33. KAPROL T., Türkiye da Apartman Evinin Bir Kültür Varlığı Olarak Koruma Sorunu ve Çözümü, 3.Uluslararası Sinan Sempozyumu (12.04.2007-13.04.2007).
Tam metin bildiri
34. KAPROL T., Sivil Toplum Örgütleri, Yerel Yönetimler ve Üniveriste Sanayi İşbirliğinin Antakya Rölölve Çalışması ile Örneklenmesi, 1 st İnternational Municipalities Unersty and Industrial Sector Cooperration Symposıum (23.10.2003-24.10.2003).
Tam metin bildiri
35. KAPROL T., Conservation of the 20 th Century Vernacular Arvhitecture in Bursa, Conservation of the 20 th Century Arhitectural and İndustrial Heritage (18.11.2002-19.11.2002).
Poster
36. KAPROL T., İstanbul Feriköy ve Kurtuluş (Tatavla) Bölgesinde Yer Alan Çok Katlı Kargir Konutların (XIX.YY Sonu-XX.YY Başı) Cephe Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Tipolojik Bir Yöntem Denemesi, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı ´´Uluslarüstü Bir Miras´´ (25.11.1999-27.11.1999).
Tam metin bildiri
37. KAPROL T., Study for a Typological Methodology for the Evaluation of The Fçade Characteristics of the Multi-Storeyed Masonry Houses at the Feriköy and Kurtuluş (Tatavla) Districts in İstanbul (Late 19 th century-Early 20 th century), 7 centuries of Ottoman Architecture ´A Supra-National Heritage´ (25.11.1999-27.11.1999).
Tam metin bildiri
38. KAPROL T., Güncelin Mimari Beğeniye Katkısı ve Mimaride Kullanımı Sonucu Anlama Dönüşümü, Uluslararası 9.Yapı ve Yaşam´9, Mimarlıkta Kalite Sempozyumu (21.05.1998-23.05.1998).
Tam metin bildiri
39. ÜNLÜ İ., K. T., Geçmişin İzlerinde Geleceği Aramak, VII.Uluslararası Sinan Sempozyumu :İz.
Tam metin bildiri
40. KAPROLT ., M. A., Modern Living Codes for the Labour: Alpullu Sugar Factory, ´´Biennale del Restaura Architettonico& Urbano´´ CICOP 2nd Biennial of Architectural and Urban Restoration Brau2 EDİRNE migration and multiculturalism.
Tam metin bildiri
41. KAPROL T., REPUBLIC, ITS TRACE IN THE CHANGE AND ERGENE PAVİLLİON, VII.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAPROL T. ., Yeti Yetmezliği Farkındalığının Mimarlık Öğrencisinde Yaratılması ve Mimari Tasarıma Getirileri, Özürlüler Kongresi 2016 (13.05.2016-15.05.2016).
Tam metin bildiri
2. KAPROL T., Yeti Yetmezliği Farkındalığının Mimarlık Öğrencisinde Yaratılması ve Mimari Tasarıma Getirileri, Özürlüler Kongresi 2016 (13.05.2016-15.05.2016).
Tam metin bildiri
3. KAPROL T., Almanya Mimari Proje Yarışmalarında Tarihi Çevre´de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı-Mekan ın Ruhu, IV.Çevre Tasarım Kongresi, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kayseri (05.05.2016-06.05.2016).
Tam metin bildiri
4. KAPROL T., Almanya Mimari Proje Yarışmalarında Tarihi Çevre de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Mekan ın Ruhu, IV.Çevre Tasarım Kongresi, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kayseri (05.05.2016-06.05.2016).
Tam metin bildiri
5. MERAL A., KAPROL T., ´´Abidin Aydoğmuş Evi, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
6. KAPROL T., UÇAR H., ´´Akbaş Köyü Çok Amaçlı Köy Konağı, Konağı´´DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
7. AKANSEL S., KAPROL T., ŞUTA O., MERAL A., ´´Edirne Hükümet Konağı, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
8. KAPROL T., MERAL A., ´´Emine Karakuş Evi, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
9. MÜLAYİM A., KAPROL T., ´´Ergene Köşkü-Alpullu Şeker Fabrikası´´, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
10. KAPROL T., MERAL A., ., ´´Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Eski Adı: İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırma Merkezi)´´, ´´ DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
11. KAPROL T., MÜLAYİM A., Alpullu Şeker Fabrikası Yerleşkesi, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
12. KAPROL T., MERAL A., Edirne de ´Konut, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
13. KAPROL T., MERAL A., Mehmet Necdet Koman Evi, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
14. KAPROL T., MERAL A., Meriç Ünyay Evi, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
15. KAPROL T., MERAL A., Mustafa Birik -Orhan Bişrik Evi, ´´DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
16. KAPROL T., MERAL A., Recep Zıpkınkurt Evi, DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X (31.10.2014-02.11.2014).
Poster
17. KAPROL T., ´´XX.yy´ın İlk Yarısında Bursa´da Mimari Gelişim ve Konut´´, Cumhuriyet Döneminde Bursa´da Kentleşme Sempozyumu (22.09.2011-23.09.2013).
Tam metin bildiri
18. KAPROL T., ´´XX.yy´ın İlk Yarısında Bursa´da Mimari Gelişim ve Konut´´, Cumhuriyet Döneminde Bursa´da Kentleşme Sempozyumu (22.09.2011-23.09.2011).
Tam metin bildiri
19. KAPROL T., Bursa´da 1930-1950 Yılları Arasında İnşa Edilmiş Konutların Cephe Kimlikleri, 6.uLUSAL çATI VE CEPHE SEMPOZYUMU (12.04.2011-13.04.2011).
Tam metin bildiri
20. KAPROL T., M. B., Dağ Turizmi İçerisinde Cumalıkızk´a Yönelik Konaklama Modeli, 3.BİN YILDA YAŞAYAN OSMANLI-KÖYÜ-CUMALIKIZIK SEMPOZYUMU (08.12.2007-10.12.2007).
Tam metin bildiri
21. KAPROL T., Kentsel Tarihi ve Kültürel Mimari Mirasın, Mimari Tasarım Eğitiminde Önemi ve Bursa Özelinde İncelenmesi, II.BURSA HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (20.10.2005-25.10.2005).
Tam metin bildiri
22. KAPROL T., Geleneksel Mimaride Su, 1.BURSA SU SEMPOZYUMU (22.03.2005-23.03.2005).
Tam metin bildiri
23. KAPROL T., Cumalıkızk´ta Yaşayan Halk Mimarisi, I.BURSA HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (04.04.2002-06.04.2002).
Tam metin bildiri
24. KAPROL T., 1930-1950 Dönemi Bursa´nın Korunması Gerekli Mimari Öğesi: Konut, Cumhuriyet´in Mekanları Zamanları İnsanları Doktora Araştırmaları Sempozyumu (29.11.2001-30.12.2001).
Tam metin bildiri
25. AKAL S. K., K. T., Gürültünün Binalar ve Yerleşim Dokusu Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Türkiye Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II (22.05.1997-23.05.1997).
Tam metin bildiri
26. AKINCITÜRK N., K. T., Kent Planlamasında Programlama Sürecinde Esneklik ve Büyüyebilme Olgularının İncelenmesi, Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale İli Sempozyumu (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
27. KAPROL T., B. G., A. S. K., A. N., Kentsel Doku Değişikliklerinin Kent Yaşamına Etkileri, Yerleşim ve Çevre Sorunları: Çanakkale ili Sempozyumu (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
28. KAPROL T., A. S. K., K. F., A. N., Kentsel Yapılaşmanın Göresel Çevreye Katkısının İstanbul Feriköy ve Kurtuluş (Tatavla) Bölgesi Bağlamında İrdelenmesi, Yerleşim Çevre Sorunları: Çanakkale İli Sempozyumu (09.09.1996-13.09.1996).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. VI.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU: DESIGNING THE FUTURE, Yayın Yeri: Trakya Üni.Rektörlüğü Yayınları (03.02.2010).
Uluslararası Kitap
2. XV.ULUSLARARASI YAPI VE YAŞAM KONGRE KİTABI: KENTLER VE MİMARLIK, Yayın Yeri: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Uluslararası Mimarlar Birliği Türkiye Kesimi (20.09.2003).
Uluslararası Kitap
3. 20.YY MİMARİ MİRASI, Yayın Yeri: TMMOB Mimarlar Odası Uluslararası Mimarlar Birliği Türkiye Kesimi Bursa Şubesi (26.05.2001).
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Scientific research and Essays, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. WASJ-2010-2293, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. IX.Uluslararası Sinan Sempozyumu, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Bildiri Kitabı
4. NWSA, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
5. 3.Uluslararası Sinan Sempozyumu Hakem Heyeti Üyesi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Bildiri Kitabı
6. V.ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
7. WASJ-2010-1932, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. WASJ-2010-279, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. WASJ-2010-420, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
10. WASJ-2010-420, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
11. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergis (01.01.2017-31.12.2017), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
12. Özürlüler Kongresi 2016 Edirne (13.05.2016-15.05.2016), Hakemlik Sayısı:8.
Ulusal Bildiri Kitabı
13. IV.Çevre Tasarım Kongresi, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kayseri (05.05.2016-06.05.2016), Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Bildiri Kitabı
14. UUMMFD, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
15. UUMMFD, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
16. UUMMFD, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
17. WASJ-2010-284, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
18. UUMMFD, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
19. UUMMFD, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
20. UUMMFD, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
21. nwsa 7207-3164, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
22. Özürlüler Kongresi 2016, Hakemlik Sayısı:8.
Ulusal Bildiri Kitabı
23. IV.Çevre Tasarım Kongresi, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kayseri, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Bildiri Kitabı
24. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
25. NWSA-6275-2984, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
26. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
27. NWSA-5735-2824, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Cumhuriyet Sonrası Edirne?de İnşa Edilmiş Sivil Mimarlık Örneği Konutun İncelenmesi, DİĞER, Proje Koordinatörü.
2. Edirne?deki Kültürel Mirasın Ulusal ve Ulusalarası Ölçekte Tanıtımı ve Kent Turizmine Olası Katkısı,, DİĞER, Araştırmacı.
3. Bursa Mimarlığı ve Arşivi Projesi,, DİĞER, Araştırmacı.
4. Bursa?da 20.YY Endüstri ve Mimari Mirası Envanteri Projesi, DİĞER, Proje Koordinatörü.
Sanatsal Faaliyetler
1. ENGELSİZ EDİRNE, Yer:Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği İşbirliği Yapılan Kurum veya Kuruluşlar: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Edirne Temsilciliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 22.06.2015-02.07.2015.
Özgün
2. Edirne Meriç Nehri Kültür Köprüsü, Yer:Edirne Mimarlık Fakültesi, Düzenleyenler:Bursa Orhangazi Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi/ Mimarlık Bölümü/Mimarlık Bölümü Öğrencileri/ Doç.Dr.Yasemin Erbil, Yrd.Doç.Dr.Nimet ÖZTANK, Yrd.Doç.Dr.Timur KAPROL,Yrd. Doç. Dr.Islam ABOHELA, 11.04.2015-12.04.2015.
Özgün
3. SİNAN´IN DEĞDİĞİ YERLER, Yer:TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, 02.04.2014-04.04.2014.
Özgün
4. Karşılama-Sergi-Sunu Mekanı Ulusal Öğrenci Yarışması, Yer:23.uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Bursa, Düzenleyenler:TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi, 10.03.2011-12.03.2011.
5. Selimiye Camii Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Raportörlüğü, Yer:Edirne Belediyesi Edirne, Düzenleyenler:Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 10.12.2009-30.06.2010.
6. ´Edirme de Sınır Ötesi Ticaret ve Fuar Merkezi Yönetim Binası´ Çuhadaroğlu Öğrenci Yarışmasıü Seçici Kurul Üyesi, Yer:Trakya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakultesi Mimarlık Bölümü, Prof.Dr.Ahmet Karadeniz Yerleşkesi, Edirne, Düzenleyenler:Çuhadaroğlu Holding A.Ş., 22.06.2009-04.12.2009.
7. ´Edirne de Konut ´ Fotoğraf Yarışması , Seçici Kurul Üyesi, Yer:TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, Düzenleyenler:TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, 08.05.2009-30.05.2009.
8. Tarihi Binaların Maket Yarışması I, Yer:Zafer Plaza AVM, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi adına jüri üyesi, Düzenleyenler:Zafer Plaza AVM.
9. Tarihi En İyi Yaşatan Ev Ve Avlu Yarışması, Yer:CuMALIKIZK, BURSA, Düzenleyenler:TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi.
10. BURSA SANTRAL GARAJ KENT MEYDANI MİMARİ PROJE YARIŞMASI, Yer:BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA, Düzenleyenler:Bursa Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı.
11. Tarihi Binaların Maket Yarışması 2, Yer:Zafer Plaza AVM, Düzenleyenler:Zafer Plaza Halkla İlişkiler Birimi.
12. En İyi Restorasyon ve Tarihi Yaşatan Bina Yarışması, Yer:Mudanya-Bursa, Düzenleyenler:Çekül Vakfı.
Üyelikler
TMMOB Mimarlar Odası, Sürekli Mesleki Gelişim Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2007.
Mimarlık Vakfı, Üye, 2003-.
T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Bursa Şubesi IX. Dönem Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2004.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gündem 21 Üyesi, Koruma Komisyonu Yürütme Kurulu, Üye, 1998-2000.
TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi Koruma M.B.Ç.K. Üyesi, 1998-00, Üye, 1998-2000.
TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi,, Üye, 1998-2000.
TMMOB Mimarlar Odası, Mimarlık Eğitimi Komite Üyesi,, Üye, 1994-.
TMMOB Mimarlar Odası, Üye, 1989-.